Patiëntervaring

De orthopedisch chirurgen willen graag weten hoe het met u gaat en of u tevreden bent over de behandeling en de eventueel geplaatste gewrichtsprothese(n). Zij meten dit met vragenlijsten. De vragen gaan bijvoorbeeld over de pijn, hoe u zich voelt en hoe het gaat met bewegen. Uw behandelaars vragen u om voor- en na de behandeling of operatie de vragenlijst in te vullen. Lees meer over de vragenlijsten in het artikel Ervaringen van Patiënten zijn waardevol in ons magazine, editie 2018

PROMs
De namen van de vragenlijsten variëren per kliniek, maar meestal heten zij patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, of Patient Reported Outcome Measures in het Engels (afgekort PROMs). 

Animatie
De NOV heeft een uitleganimatie gemaakt voor patiënten, met doel en inhoud van de vragenlijsten.

Vakgroepen orthopedie kunnen de animatie gebruiken om de patiënten voor te lichten over PROMs. De animatie is ook beschikbaar met ondertiteling, zodat deze te gebruiken is in de wachtkamer. Een vakgroep kan de animatie krijgen met eigen logo; informatie via communicatie@orthopeden.org

 

 

Wat leveren de vragenlijsten op?
PROMs geven aan hoe u als patiënt denkt over het effect van de behandeling of operatie, het herstel, de eventueel geplaatste prothese en de kwaliteit van de arts, de kliniek of het ziekenhuis. Doordat alle ziekenhuizen de vragenlijsten gebruiken, kunnen we eventuele verschillen laten zien tussen de ziekenhuizen. Door deze verschillen te onderzoeken, kunnen we de kwaliteit van zorg steeds verder verbeteren.

Als u de vragenlijst invult, krijgt u inzicht in het effect van uw behandeling en helpt u de orthopedie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren! 

Meer informatie
LROI
Patiëntenfederatie Nederland