Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist

In veel ziekenhuizen krijgen de patiënten te maken met een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) orthopedie.

De PA en VS nemen taken over van de orthopedisch chirurg, zoals het lichamelijk onderzoek, de intake, poli-controles en sommige medische ingrepen – bijvoorbeeld injecties. De PA of VS wordt ook ingezet voor de visite op de afdeling orthopedie. En kan een rol spelen bij de voorlichting, het onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, implantaatregistratie etc. De taken van de PA en VS verschillen per ziekenhuis of kliniek.

De functies zijn ontstaan vanuit de behoefte om de taken anders te verdelen; de juiste zorgverleners op de juiste plaats (taakherschikking)

Artikel: Orthopedie is teamwork!

“Patiënten zeggen regelmatig ‘dokter’ tegen me.”