Gevolgen orthopedie

De ziekenhuizen in Nederland houden in alles rekening met de hoeveelheid Corona-patiënten. Voor uw afspraken op de afdeling orthopedie heeft dat de volgende gevolgen:

  • Als het niet nodig is om naar het ziekenhuis te gaan, heeft u telefonisch of online contact met uw arts. U krijgt zo uw uitslagen en ook de informatie over de vervolgbehandeling. 
  • Poli-afspraken gaan over het algemeen niet door, of vinden telefonisch/online plaats. U hoort dat natuurlijk van het ziekenhuis. Vaak staat er ook informatie op de website van het ziekenhuis.
  • De orthopeden doen alleen spoedoperaties. Zo houden de ziekenhuizen zo veel mogelijk ruimte vrij voor Corona-patiënten. Operaties die geen spoed hebben worden dus uitgesteld. U hoort dit van het ziekenhuis. 
  • De orthopeden en de verpleging orthopedie worden ingezet op andere afdelingen. Zo is er maximaal personeel beschikbaar voor de Corona-patiënten. 
  • Zelfstandige klinieken, privé klinieken of zelfstandige behandelcentra stellen materiaal en mensen ter beschikking aan de ziekenhuizen, of worden ingericht voor Corona-patiënten. Ook zij doen de poli-controles telefonisch of online en de operaties liggen er stil.

De afdelingen orthopedie doen enorm hun best om uw vragen te beantwoorden en uw uitslagen door te geven. Helaas gebeurt dat zo nu en dan met vertraging. Wij vragen daarvoor uw begrip! 

Lees hoe u zelf kunt helpen om besmetting te voorkomen én om ruimte te maken voor corona-patiënten