Weer in beweging met een schouderprothese

Norma Gallant kreeg een nieuwe schouder vanwege ernstige artroseklachten. Eerder kreeg zij al twee knieprothesen.
Lees haar verhaal in Zorg voor beweging Jaarmagazine 2016.