Wat is een behandelrichtlijn?

Een behandelrichtlijn stelt vast wat de wetenschappelijke stand van zaken is rondom een aandoening en behandeling. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek geeft de richtlijn aan hoe de huidige handelswijze zou moeten zijn. Als het van toepassing is, geeft de richtlijn ook aan welke aanpassingen in handelswijzen wenselijk zijn en op welke termijn deze doorgevoerd zouden moeten worden.

Let wel: elke patiënt is anders en elke situatie is anders. Het exact volgen van de richtlijn is daarom niet altijd wenselijk. Uw orthopedisch chirurg geeft u de behandeling die het best bij uw situatie past en moet dit verantwoorden.

Sommige behandelrichtlijnen hebben alleen betrekking op het handelen van de orthopedisch chirurg. Dan zijn het de orthopeden zelf die een behandelrichtlijn opstellen. Dit zijn monodisciplinaire richtlijnen; richtlijnen die betrekking hebben op één specialisme. Veel vaker zijn meerdere specialismen betrokken bij de diagnose en behandeling van een aandoening. Dan zijn al deze specialismen betrokken bij het opstellen van de richtlijn. Het heet dan een multidisciplinaire richtlijn. Steeds vaker zijn ook patiëntenorganisaties betrokken bij het opstellen van een behandelrichtlijn. Zij behartigen de belangen van de patiënten en maken een vertaalslag van de richtlijnteksten voor patiënten.

Het opstellen van een richtlijn neemt veel tijd in beslag. Vertegenwoordigers van alle betrokken specialismen zetten op een rij wat de wetenschappelijke inzichten zijn. Het gaat dan om kennis over het ontstaan, de oorzaak, de behandeling, revalidatie en preventie. Uit dit overzicht kan bijvoorbeeld naar voren komen dat op sommige vlakken nog niet voldoende wetenschappelijk inzicht is. Dat kan aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. Uit het overzicht kan ook naar voren komen dat nieuwe inzichten over de oorzaak van een aandoening vragen om andere behandelmethoden. Of het overzicht maakt duidelijk dat een nieuwe behandelmethode goed blijkt te werken waarna de richtlijn alle specialisten aanraadt deze methode toe te passen.

Een compleet overzicht van orthopedische behandelrichtlijnen vindt u in de digitale richtlijndatabase. Zoek op Orthopedie of op de naam van een aandoening of behandeling. U kunt (een deel van) de richtlijn als pdf op uw computer opslaan of printen. Klik daarvoor op het pdf-symbool.