Wat doen de Physician Assistant (PA) en de Verpleegkundig Specialist (VS)?

In veel ziekenhuizen krijgen de patiënten te maken met een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) orthopedie. Zij nemen taken over van de orthopedisch chirurg, zoals het lichamelijk onderzoek, de anamnese, poli-controles en medische ingrepen (bijvoorbeeld puncties en injecties). De PA of VS werkt ook als zaalarts en kan een rol spelen bij zaken als patiëntenvoorlichting, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, implantatenregistratie, ontwikkeling zorgpaden etc. De inzet van de PA en VS verschilt per ziekenhuis of kliniek. De functies zijn ontstaan vanuit de behoefte om zorgtaken anders te verdelen; de juiste zorgverleners op de juiste plaats (taakherschikking). 

Er staat veel informatie (o.a. een animatie en veelgestelde vragen) over het werk van de PA en VS op de website Zorgmasters.

Thema: 
Behandelingen