Waar kan ik terecht met klachten over de behandeling, de behandelaar of iets anders?

Heeft u klachten over de behandeling, de bejegening door uw behandelend arts of iets anders, dan kunt u zich richten tot de Klachtencommissie van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

Thema: 
De orthopedisch chirurg