Behandelingen

In veel ziekenhuizen krijgen de patiënten te maken met een verpleegkundig specialist (VS) of een physician assistant (PA) orthopedie. Zij nemen taken over van de orthopedisch chirurg, zoals het lichamelijk onderzoek, de anamnese, poli-controles en medische ingrepen (bijvoorbeeld puncties en injecties). De PA of VS werkt ook als zaalarts en kan een rol spelen bij zaken als patiëntenvoorlichting, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, implantatenregistratie, ontwikkeling zorgpaden etc. De inzet van de PA en VS verschilt per ziekenhuis of kliniek. De functies zijn ontstaan vanuit de behoefte om zorgtaken anders te verdelen; de juiste zorgverleners op de juiste plaats (taakherschikking). 

U vindt veel informatie (o.a. een animatie en veelgestelde vragen) over het werk van de PA en VS op de website Zorgmasters.

Over het algemeen worden alle ziekenhuisopnamen en behandelingen die uw orthopedisch chirurg nodig acht, vergoed vanuit de basisverzekering.

Waar het revalidatie (bijvoorbeeld fysiotherapie) en hulpmiddelen (zoals korset, steunzolen en braces) betreft, is dit niet altijd het geval.
Uw zorgverzekeraar informeert u hierover.

Op deze site vindt u onder [Aandoeningen aan] informatie over verschillende orthopedische klachten en aandoeningen.

In Zorg voor beweging Jaarmagazine 2017 en in de edities 201620152014 en 2013 leest u interviews met patiënten en orthopedisch chirurgen over aandoeningen en behandelmethoden.

Een behandelrichtlijn stelt vast wat de wetenschappelijke stand van zaken is rondom een aandoening en behandeling. Op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek geeft de richtlijn aan hoe de huidige handelswijze zou moeten zijn.
 Indien het van toepassing is, geeft de richtlijn ook aan welke aanpassingen in handelswijzen wenselijk zijn en op welke termijn deze doorgevoerd zouden moeten worden.

Let wel: elke patiënt is anders en elke situatie is anders. 
Het exact volgen van de richtlijn is daarom niet altijd wenselijk. Uw orthopedisch chirurg geeft u de behandeling die het best bij uw situatie past en moet dit verantwoorden.

Sommige behandelrichtlijnen hebben alleen betrekking op het handelen van de orthopedisch chirurg. Dan zijn het de orthopeden zelf die een behandelrichtlijn opstellen. Dit zijn monodisciplinaire richtlijnen; richtlijnen die betrekking hebben op één specialisme.

Veel vaker zijn meerdere specialismen betrokken bij de diagnose en behandeling van een aandoening. Dan zijn al deze specialismen betrokken bij het opstellen van de richtlijn. Het heet dan een multidisciplinaire richtlijn.

Steeds vaker zijn ook patiëntenorganisaties betrokken bij het opstellen van een behandelrichtlijn. Zij behartigen direct de belangen van de patiënten en maken een vertaalslag van de richtlijnteksten voor patiënten.

Het opstellen van een richtlijn neemt veel tijd in beslag. Vertegenwoordigers van alle betrokken specialismen zetten op een rij wat de wetenschappelijke inzichten zijn met betrekking tot een aandoening. Het gaat dan om kennis over het ontstaan, de oorzaak, de behandeling, revalidatie en preventie. Uit dit overzicht kan bijvoorbeeld naar voren komen dat op sommige vlakken nog niet voldoende wetenschappelijk inzicht is. Dat kan aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. Uit het overzicht kan ook naar voren komen dat nieuwe inzichten over de oorzaak van een aandoening vragen om andere behandelmethoden. 
Of het overzicht maakt duidelijk dat een nieuwe behandelmethode goed blijkt te werken waarna de richtlijn alle specialisten aanraadt deze methode te gaan toepassen.

Een compleet overzicht van orthopedische behandelrichtlijnen vindt u in de digitale richtlijndatabase. Zoek op 'Orthopedie' of op de naam van een aandoening of behandeling. U kunt (een deel van) de richtlijn als pdf op uw computer opslaan of printen. Klik daarvoor op het pdf-symbool.