Registratie van gewrichtsprothesen / Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

Krijgt u een gewrichtsprothese? Of wordt deze verwijderd? Dan komen er gegevens in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). Met die gegevens kunnen we bepalen hoe lang de prothesen blijven zitten. We zien zo bijvoorbeeld of er prothesen zijn die minder goed presteren. Deze kennis helpt om de kwaliteit van de prothesen en de orthopedische zorg nog meer te verbeteren. 

Welke gegevens er in de LROI komen en waarom we dat doen, ziet u in deze animatie: 

De LROI helpt de orthopedisch chirurg om te kiezen voor een goed presterende prothese en om slecht presterende prothesen niet meer te gebruiken. Dit betekent een continue verbetering voor de patiënten. De LROI geeft orthopedisch chirurgen ook de mogelijkheid om de gegevens van het eigen ziekenhuis te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Zo kunnen orthopeden hun eigen werk toetsen én verbeteren. 

Vertrouwelijk
In de LROI staan ook patiëntgegevens. Deze zijn versleuteld, dus uw privacy is gegarandeerd. Alleen uw ziekenhuis kent uw gegevens. Als een bepaald type prothese ernstige problemen veroorzaakt, dan kan de LROI laten zien welke ziekenhuizen deze prothesen hebben geplaatst. De LROI informeert die ziekenhuizen en elk ziekenhuis neemt contact op met de patiënten die deze prothese hebben. NB Als u niet wilt dat uw gegevens in de LROI komen, dan kunt u dat aangeven bij uw orthopedisch chirurg.

Internationaal vergelijken
De LROI draagt internationaal ook bij aan kwaliteitsverbetering van prothesen. Want we kunnen alle internationale registraties met elkaar vergelijken. Zo wordt er op Europees niveau en wereldwijd samengewerkt om de kwaliteit van prothesen, het plaatsen ervan en de revalidatie te verbeteren. De LROI is hiervoor aangesloten bij het Europese netwerk van implantaatregisters, de NORE (Network of Orthopaedic Registries Europe), en het wereldwijde netwerk ISAR (International Society Arthroplasty Registries).

Meer informatie
www.lroi.nl 
Patiëntinformatie van de LROI