Prothesen: checklist voor het gesprek met uw arts

Het consumentenprogramma RADAR (avrotros) maakte een checklist voor iedereen die met een medisch implantaat te maken krijgt. Ook een gewrichtsvervangende prothese is een medisch implantaat. Een ander woord voor heupprothese is: heupimplantaat. Als een heupprothese ter sprake komt als oplossing voor uw klachten, kunt u de vragenlijst met uw orthopedisch chirurg doornemen. 

Hieronder geven wij antwoorden op de vragen. Deze antwoorden sluiten aan op de bestaande wetenschappelijke behandelrichtlijnen. Uw gezondheidssituatie kan anders zijn dan hier is beschreven. Bedenk daarom dat deze Vragen & Antwoorden geen vervanging zijn voor een gesprek met de orthopedisch chirurg of de huisarts.

1. Kan deze operatie ook gedaan worden zonder een implantaat te gebruiken?
Een heupprothese komt pas in beeld als andere behandelingen niet het gewenste resultaat geven. Deze andere behandelingen zijn bijvoorbeeld:
- fysiotherapie om de spieren te versterken en om het heupgewricht zo goed mogelijk te ontlasten
- als sprake is van een ontsteking: een behandeling om deze ontsteking te stoppen
- aanpassingen in de eigen leefstijl, zoals meer bewegen en/of afvallen.
Uw orthopedisch chirurg bespreekt met u welke mogelijkheden voor uw situatie geschikt zijn.

Informatie over de redenen om een heupprothese te plaatsen:
Een heupprothese wordt geplaatst als het eigen heupgewricht niet goed meer functioneert en de kwaliteit van leven daardoor is afgenomen. Veelvoorkomende klachten zijn:
- pijn
- stijver worden van het heupgewricht
- minder goed kunnen lopen en staan
- combinaties van deze klachten

In verreweg de meeste gevallen functioneert het heupgewricht niet meer goed door artrose. Dat is kraakbeenslijtage in het gewricht. Meestal ontstaat deze slijtage met het stijgen van de leeftijd, soms treedt slijtage al veel eerder op. Oorzaken van zo’n vroege slijtage kunnen zijn:
- een gestoorde ontwikkeling van de heup
- een ziekte
- een ongeval.

Daarnaast kent u waarschijnlijk reuma als aandoening die gewrichtsschade kan geven, maar er zijn ook andere, meer zeldzame aandoeningen. Bij een ongeval kan een botbreuk van het heupgewricht ervoor zorgen dat het gewricht niet meer goed functioneert. Enkele minder vaak voorkomende redenen om een heupprothese te plaatsen zijn:
- een aangeboren afwijking van de heup die op latere leeftijd problemen geeft
- het afsterven van de heupkop (soms door een letsel, als bijwerking van medicijnen of zonder bekende oorzaak)
- botkanker of een uitzaaiing van kanker in het heupbot

Er zijn ook zogenoemde contra-indicaties: redenen om géén heupprothese te plaatsen:
- Een infectie in of rond de heup
- Relatief jonge leeftijd. Een heupprothese heeft namelijk geen oneindige levensduur. Daarom overlegt de orthopedisch chirurg met relatief jonge mensen zorgvuldig over de beste oplossing op korte en op lange termijn. Want als een prothese op een gegeven moment moet worden vervangen, is dat lastiger dan het plaatsen van de eerste. En het resultaat is minder goed.

Uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) blijkt dat in 2013 de redenen voor een heupprothese waren:
- 87% artrose
- 13% anders: gebroken heup, afsterven van de heupkop (osteonecrose), aangeboren heupdysplasie, door eerdere fracturen.

2. Wat zijn de bekende bijwerkingen?
Ondanks alle zorg rondom de operatie kunnen er soms problemen (complicaties) optreden. Bij de heupprothese zijn dat:
- De kop van de kunstheup kan uit de kom schieten. De kans hierop is de eerste drie maanden na de operatie het grootst. Houdt u zich daarom goed aan de instructies van de fysiotherapeut.
- Er kan sprake zijn van een verschil in beenlengte.
- Zenuwbeschadiging (verlamming van het been) kan optreden.
- De heupprothese kan na langere tijd loslaten.
- Er bestaat kans op infectie van de prothese of het gebied eromheen.
- Nabloeding van de wond kan optreden.
- Er is kans op trombose. Om dit te voorkomen, krijgt u na de operatie nog enige weken bloedverdunnende middelen.
- Als de wond onrustig is, bijvoorbeeld erg zeer doet, warm aanvoelt, ‘klopt’ of opzet, neem dan snel contact op met uw orthopedisch chirurg.
- Als u ergens op of in uw lichaam een infectie heeft, vooral aan het been van de heupprothese, wees dan alert op veranderingen. Als het gewricht of de wond anders voelt, pijnlijker wordt, er anders uit gaat zien of als u het niet vertrouwt, neem dan direct contact op met uw behandelend arts of uw huisarts.

Roken vergroot de kans op complicaties bij het herstel. Zelfs wie tijdelijk stopt (van minimaal 4 weken voor de operatie tot ten minste 4 weken na de operatie), halveert die kans. Meer informatie hierover leest u in Zorg voor beweging Jaarmagazine 2015 (pagina 58). Uw orthopedisch chirurg kan u ook meer informatie geven.

Als een heupprothese niet naar wens functioneert, overlegt de orthopedisch chirurg met u over de mogelijkheden. Vaak biedt een nieuwe operatie een oplossing. Zo’n nieuwe operatie heet een hersteloperatie of een revisieoperatie. Bij een hersteloperatie worden één of meerdere onderdelen van de heupprothese vervangen, toegevoegd of verwijderd. Van elke 100 patiënten blijkt bij 1 of 2 patiënten (1,4%) een hersteloperatie nodig in het eerste jaar dat zij de prothese hebben. Dat is bekend uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). In 25% van deze gevallen is de gehele heupprothese vervangen. Bij 67% van de operaties was het een gedeeltelijke revisie waarbij één of meerdere onderdelen zijn vervangen:
- heupkop
- heupsteel
- heupkom
- plastic lager in de heupkom.

Zie ook www.lroi.nl, de website van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

3. Wat zijn de langetermijneffecten?
Bij heel veel mensen met een heupprothese is hun situatie na de operatie veel beter dan daarvoor. Vaak is de pijn verdwenen, maar daarvoor is geen garantie te geven. Een deel van de pijn kan blijven bestaan. Ook de ingreep kan in zeldzame gevallen blijvende pijnklachten geven, bijvoorbeeld door de vorming van littekenweefsel.

Wat u van de ingreep mag verwachten, is voor een groot deel afhankelijk van uw wensen: lange afstanden hardlopen met een heupprothese is voor heel veel mensen niet haalbaar, langeafstandsfietsen wellicht wel. Zo is ook geen algemeen antwoord te geven op de vraag of u uw beroep kunt blijven uitoefenen. Hierover staat een artikel in Zorg voor beweging Jaarmagazine 2015, pagina 16.

Overigens: naar de (langetermijn)effecten van een heupvervangende operatie doet de orthopedie onderzoek. Voorafgaand aan en een paar keer na de ingreep kunt u een vragenlijst krijgen. Meer informatie hierover leest u hier: www.lroi.nl/nl/patienteninformatie/vragenlijsten.

4. Kan ik pijn of ander ongemak verwachten na de operatie, en zo ja, hoe lang zal dat aanhouden?    
Bij heel veel mensen met een heupprothese is hun situatie na de operatie veel beter dan daarvoor. Vaak is de pijn verdwenen, maar daarvoor is geen garantie te geven. Een deel van de pijn kan blijven bestaan. Ook de ingreep kan in zeldzame gevallen blijvende pijnklachten geven, bijvoorbeeld door de vorming van littekenweefsel.

5. Wat zijn de ervaringen met dit implantaat en waar kan ik die ervaringen terugvinden?
Vanaf 2018 maakt de NOV voor de classificatie van orthopedische implantaten volledig gebruik van de ODEP-benchmark (Orthopaedic Data Evaluation Panel). Sinds 2015 heeft de NOV een zetel in de ODEP.

6. Kan het implantaat weer verwijderd worden, en welke gevolgen kan dat hebben?
Als een heupprothese niet naar wens functioneert, overlegt de orthopedisch chirurg met u over de mogelijkheden. Vaak biedt een nieuwe operatie een oplossing. Zo’n nieuwe operatie heet een hersteloperatie of een revisieoperatie. Bij een hersteloperatie worden één of meerdere onderdelen van de heupprothese vervangen, toegevoegd of verwijderd. Van elke 100 patiënten blijkt bij 1 of 2 patiënten (1,4%) een hersteloperatie nodig in het eerste jaar dat zij de prothese hebben. Dat is bekend uit de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). In 25% van deze gevallen is de gehele heupprothese vervangen. Bij 67% van de operaties was het een gedeeltelijke revisie waarbij één of meerdere onderdelen zijn vervangen:
- heupkop
- heupsteel
- heupkom
- plastic lager in de heupkom.

Het komt voor dat de orthopedisch chirurg en de patiënt besluiten een heupprothese te verwijderen zónder dat er een nieuwe heupprothese voor terugkomt. Dit heet een Girdlestone situatie

7. Wie is de fabrikant van het implantaat?
De algemene informatie over het implantaat wordt opgenomen in de bijsluiter (zie vraag 16). De unieke informatie, zoals het lotnummer, krijgt u na de operatie mee naar huis.                                                                         

8. Wat zijn de voor- en nadelen van dit implantaat?
Dit kunt u bespreken met uw orthopedisch chirurg.

9. Hoe lang is het implantaat al op de markt?
Deze informatie wordt opgenomen in de bijsluiter (zie vraag 12).

10. Is er een terugroepactie (zogenaamde ‘recall’) van dit implantaat bekend?
Uw orthopedisch chirurg geeft u antwoord op deze vraag. Als er in Nederland een probleem is met een type heupprothese dan neemt de fabrikant/leverancier van de heupprothese de benodigde maatregelen, samen met de Nederlandse ziekenhuizen en de orthopedisch chirurgen. De ziekenhuizen informeren de betrokken patiënten.
Dit gebeurde een aantal jaar geleden bij de resurfacing heupprothese (Metaal-op-Metaal-heupprothese).

11. Zijn er waarschuwingen over dit implantaat bekend (bijvoorbeeld van de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse toezichthouder)?
Uw orthopedisch chirurg geeft u antwoord op deze vraag. Waarschuwingen van fabrikanten: website US Food and Drug Administration en website IGZ.

Ter informatie: als er internationaal een probleem is met een type heupprothese, dan neemt de fabrikant van de heupprothese de benodigde maatregelen, samen met de Nederlandse ziekenhuizen en de orthopedisch chirurgen. De ziekenhuizen informeren de betrokken patiënten.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg laat weten: autoriteiten hebben zowel Europees als mondiaal afspraken over het elkaar informeren van mogelijke problemen met een implantaat.

12. Is er een bijsluiter van dit product en mag ik die hebben?
Uw ziekenhuis heeft mogelijk folders over de ingreep en de behandeling. Specifieke bijsluiters bij orthopedische implantaten, zoals heupprothesen, kan uw behandelaar uit de LROI halen. We noemen dit een patiëntbrief

Bron
De website van RADAR:
www.radartv.nl/consumentenhulp/hulp-bij/detail/article/medische-hulpmiddelen-checklist-voor-het-gesprek-met-je-arts/

Informatie vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) op internet:
www.zorgvoorbeweging.nl/lichaamsdelen/heup -> knop [Prothese]
www.youtube.com/user/zorgvoorbeweging -> films en animaties over het plaatsen van totale heupprothesen.

Zie ook:
www.lroi.nl, de website van de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
www.richtlijnendatabase.nl: hier vindt u de behandelrichtlijnen
www.rivm.nl/meldpunt-bijwerkingen-implantaten: hier kunt u bijwerkingen van implantaten melden