Krijgt u een prothese? Dan komen er gegevens in de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)

Krijgt u een gewrichtsprothese? Dan is het goed om te weten dat alle operatiegegevens in een landelijk register komen. De Nederlandse orthopedie wil graag de kwaliteit van de gewrichtsprothesen en van de orthopedische zorg kunnen volgen, beoordelen en verbeteren. Daarom is er sinds 2007 de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI).

De registratie helpt om de kwaliteit van de gewrichtsprothesen en van de orthopedische zorg verder te verbeteren. Lees meer hierover op de website van de LROI en in de uitleganimatie over de LROI. Lees ook het artikel 10 jaar LROI: Database als vinger aan de pols, met tien vragen en antwoorden over de LROI. 

Overigens: in de registratie staan ook patiëntgegevens; natuurlijk gecodeerd, dus uw privacy is gegarandeerd. Alleen uw ziekenhuis kent uw gegevens. Stel dat een bepaald type prothese ernstige problemen veroorzaakt, dan kan de LROI laten zien welke ziekenhuizen deze prothesen hebben geplaatst. De LROI informeert deze ziekenhuizen en elk ziekenhuis neemt contact op met de patiënten die deze prothese hebben. 

De LROI draagt bij aan optimale orthopedische zorg voor u: nu en later. Als u niet wilt dat uw gegevens worden opgenomen in de LROI, dan kunt u dat aangeven bij uw orthopedisch chirurg.

Internationale kwaliteitsontwikkeling
De LROI draagt ook bij aan de internationale kwaliteitsontwikkeling van gewrichtsprothesen. Want alle registraties laten zich tot op zekere hoogte met elkaar vergelijken. Ondanks dat er verschillen zijn tussen landen, prothesen, operatietechnieken en behandelrichtlijnen. Er komen bovendien steeds meer en betere afspraken om de landelijke registraties vergelijkbaar te maken.

Zo kan op Europees niveau en wereldwijd samenwerking tot stand komen om de kwaliteit van gewrichtsprothesen, hun plaatsing en revalidatie te verbeteren. Daarom is de LROI aangesloten bij het Europese netwerk van implantaatregisters, de EAR (European Arthroplasty Register), en het wereldwijde netwerk van implantaatregisters ISAR (International Society Arthroplasty Registries). 

Uiteraard heeft de LROI een eigen website. Hier kunt u bijvoorbeeld de verschillende Rapportages bekijken. 


 

Thema: 
De orthopedisch chirurg