Hoe zit het met de kwaliteit van een orthopedisch chirurg?

  • Iedere orthopedisch chirurg moet BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zijn,
    en iedere orthopedisch chirurg moet geregistreerd zijn bij de Medische Specialisten Registratie Commissie van de Orde van Medisch Specialisten. Hierbij vindt elke vijf jaar herregistratie plaats.
    Criteria voor de herregistratie zijn onder andere het aantal patiëntcontacturen en het bijblijven via congressen, symposia en scholing.
     
  • Vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging worden visitaties uitgevoerd bij de vakgroepen en maatschappen in de ziekenhuizen. Tijdens deze toetsmomenten wordt de kwaliteit van handelen, de registratie van eventuele complicaties, de organisatiestructuur, jaarverslagen, de relatie met andere medisch specialisten en huisartsen, et cetera, gecontroleerd.
Thema: 
De orthopedisch chirurg