Boswachter Martijn: 'Mijn passie voor houthakken bracht me in de ambulance'

Martijn Harms is boswachter en 'timbersporter'. Daarbij hakt en zaagt hij tegen andere timbersporters om het hardst en het snelst. De vervaarlijke gereedschappen die hij daarbij gebruikt, beheerst hij volkomen. Maar "Ik stond twee meter hoog op een plankje dat brak" en zo belandde Martijn met een verbrijzeld hielbeen in het ziekenhuis.

Martijn vertelt u over zijn sport en zijn ongeluk.
U leest het artikel ook in Zorg voor beweging Jaarmagazine 2015.